SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation

Przeprowadzaj sprawne symulacje wytrzymałościowe przygotowanych modeli, jednocześnie zachowując poprawność wyników. Definiuj analizy skomplikowanych złożeń.

Proste w użyciu funkcje analizy strukturalnej osadzone w CAD wspomagają liczne narzędzia i rozwiązania.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

O programie

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation posiada szeroki wachlarz funkcji, który umożliwia analizę wytrzymałościową projektowanych produktów dostosowaną do potrzeb klienta. Możliwe jest wykonanie skomplikowanych analiz m.in. częstotliwościowych, termicznych, wyboczeniowych, statycznych, zmęczeniowych, nieliniowych, testów upuszczenia, projektów zbiornika ciśnieniowego, a także dynamiki liniowej.

SOLIDWORKS Simulation

Oparty na jednym z najszybszych solverów obliczeniowych, który zapewnia rzetelność wygenerowanych wyników symulacji oraz wysoką wydajność, dzięki czemu nawet średnio zaawansowane procesy nie wymagają wysokich parametrów sprzętowych.

SOLIDWORKS Simulation

Narzędzie Simulation jest kompletnie zintegrowane z SOLIDWORKS. Intuicyjny interfejs umożliwia sprawnie i bezproblemowo przygotować model do analizy. Wygenerowane wyniki cechuje wysoka wartość merytoryczna, a także atrakcyjność wizualna. Efekty symulacji mogą być przedstawione w wieloraki sposób, przez co można wyeksponować odpowiednie parametry badanego modelu. Dodatkowo istnieje możliwość porównania równolegle kilku wyników przeprowadzonych badań, dzięki czemu łatwiej jest dokonać wyboru najlepszego rozwiązania, aby osiągnąć lepszą optymalizacje produktu.

SOLIDWORKS Simulation

Wykorzystywany m.in. w przemyśle lotniczym, transportowym, mechanicznym, elektromechanicznym, budowlanym, a także medycznym. SOLIDWORKS Simulation pozwala zaoszczędzić czas podczas tworzenia projektu, poprawić jego jakość, zredukować koszty testów, zwiększyć dochodowość oraz przyspieszyć jego wprowadzenie na rynek.

 

Korzyści

Poznaj usprawnienia skomplikowanych analiz strukturalnych, które wpływają na końcową optymalizację produktu.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
SOLIDWORKS Simulation

MINIMALIZACJA KOSZTÓW

Redukcja wydatków związana z powstawaniem licznych prototypów koniecznych do walidacji projektu jest możliwa poprzez zastosowanie obliczeń numerycznych.

SOLIDWORKS Simulation

INTEGRACJA Z SOLIDWORKS 3D CAD

Dodatek Simulation jest osadzony w oknie SOLIDWORKS 3D CAD, co zwiększa szereg dopełniających możliwości i umożliwia wprowadzanie zmian w geometrii modelu w czasie rzeczywistym.

SOLIDWORKS Simulation

SZEROKI ZAKRES OBLICZEŃ

Obfitość dostępnych rozwiązań pozwala znaleźć dokładną solucję nawet dla najbardziej złożonych projektów konstrukcyjnych.

SOLIDWORKS Simulation

WYDAJNOŚĆ ANALIZ

Narzędzie symulacji umożliwia bezzwłoczne zdefiniowanie warunków brzegowych analizy, co wpływa na czas realizacji projektu.

Pakiety

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation Standard

Zapewnia intuicyjne środowisko wirtualnego testowania do symulacji statycznej, liniowej,  wytrzymałości zmęczeniowej oraz ruchu opartego na czasie. Pozwala zaznaczać optymalne zmiany w projekcie w czasie pracy, co upewnia użytkowników o prawidłowym działaniu produktu.

PORÓWNAJ
SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation Professional

Umożliwia efektywnie badać wydajność konstrukcji zaawansowanych narzędzi analizy i optymalizacji. Jest całkowicie wbudowane w SOLIDWORKS 3 CAD, co pozwala na m.in. określenie wytrzymałości mechanicznej produktu, trwałości,  wyboczeń, częstotliwości drgań własnych czy testowanie przepływu ciepła

PORÓWNAJ
SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation Premium

Pozwala na weryfikację reakcji nieliniowych i dynamicznych, a także obciążeń dynamicznych i materiałów kompozytowych w projektach. Zapewnia zwiększenie niezawodności produktu poprzez optymalne odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy.

PORÓWNAJ

Porównaj pakiety

SOLIDWORKS Simulation

Standard

SOLIDWORKS

Simulation

Professional

SOLIDWORKS Simulation

Premium

INTUICYJNOŚĆ I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Narzędzia wspomagające (wbudowane poradniki, podręczne paski narzędzi)

Bezpośrednie połączenie z SOLIDWORKS 3D CAD

Dostęp do Pomocy SOLIDWORKS Simulation

Dostęp do Bazy Wiedzy SOLIDWORKS

Wsparcie techniczne

MODELOWANIE WSPÓŁBIEŻNE

Możliwość edycji i uzupełniania materiałów oraz ich właściwości

Obsługa zaawansowanej bazy materiałów SOLIDWORKS

Pełne odwzorowanie zmian w modelu 3D

Dostęp do konfiguracji komponentów

OBSŁUGIWANE TYPY GEOMETRII

Komponenty sztywne i wirtualne ściany  

Importowane typy plików (step, stl, 3ds)

Modele bryłowe i powierzchniowe

Modele belkowe i kratownice

Części i złożenia

Masa skupiona

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Sterowanie zagęszczeniem siatki w wybranych rejonach

Adaptacyjne metody siatkowania (typ h oraz p)

Siatka automatyczna oraz manualna

Diagnostyka poprawności siatki

Narzędzie upraszczania modelu

Kontrola rozmiaru i typu siatki

KONTAKTY I POŁĄCZENIA KOMPONENTÓW

Symulacja połączeń (śruba, sworzeń, sprężyna, łożysko

Kontakt między częściami z poślizgiem i tarciem

Kontakt między węzłami lub powierzchniami

Kontrola bezpieczeństwa połączeń

Warunek wirtualnej ściany

Pasowanie skurczowe

Opór termiczny

Kontakt izolowany

Spoina punktowa i krawędziowa

PREZENTACJA WYNIKÓW

Odkształcenia główne i składowe, gęstość energii odkształcenia

Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją

Kryteria vonMises, Tresca, Mohr-Coulumb dla wsp. Bezpieczeństwa

Zapis zdeformowanej geometrii jako część SOLIDWORKS

Naprężenia vonMises, główne oraz składowe

Współczynnik bezpieczeństwa śrub i kołków

Animacja wyników

Narzędzie sondy wyników

Dynamiczne przekroje

Porównywanie wyników z wielu badań

Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego

Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla analizy dynamicznej

Odpowiedź w funkcji czasu dla badania upadku

Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia

Rozkład temperatury i strumienia ciepła

Kształt wyboczenia

WSPÓŁPRACA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Konfigurowalne raporty w formacie HTML i DOC

Zapis wyników do JPEG, BMP, AVI i XGL

Szablony oraz biblioteka danych

Eksport do innych aplikacji MES

Publikacja eDrawings

OBCIĄŻENIA I UMOCOWANIA

Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna i płaska)

Temperatura, konwekcja, radiacja, moc cieplna i strumień ciepła

Import wyników przepływu jako obciążeń w statyce i termice

Ciśnienie i siła (normalne, kierunkowe, nierównomierne)

Obciążenie termiczne dla rozkładu temperatur

Symulacja symetrycznych komponentów

Obciążenie grawitacyjne, odśrodkowe

Podpory przesuwne i nieruchome

Umocowanie łożyskiem kulowym

Przyspieszenie liniowe i obrotowe

Obciążenie łożyskiem

Import temperatur z badania termicznego do statycznego

NARZĘDZIA PROJEKTOWE

Tabela danych wejściowych dla dowolnych kombinacji

Sensory z alarmem ograniczeń projektowych

Badanie wielotokowe / scenariusz "Co jeśli?"

Metody adaptacyjne zagęszczania siatki

Doradca symulacji

Śledzenie trendu

TYPY ANALIZ

Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem

Zmęczenie / Trwałość

Wyboczenie i utrata stabilności

Wymiana ciepła - stacjonarna i niestacjonarna

Analiza częstotliwościowa

Test upuszczenia

Projekt zbiornika ciśnieniowego

Optymalizacja i Badanie Topologii

Uproszczenie 2D - naprężenie i odkształcenie na płaszczyźnie

Analiza dużych przemieszczeń

Materiały nieliniowe / Kompozyty

Dynamika liniowa - historia modalna, harmoniczna, drgania losowe

Plastyczna deformacja

ANALIZA RUCHU

Analiza ruchu oparta na czasie

Analiza ruchu oparta na zdarzeniu

OBLICZENIA

Przetwarzanie wielordzeniowe

Symulacja przeniesiona (inny komputer w sieci lokalnej)

Funkcje

Analiza kinematyki

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Motion wchodzi w skład pakietu SOLIDWORKS Simulation gdzie całe środowisko jest wspólne i zintegrowane, a wymiana danych CAD zachodzi bez potrzeby konwersji do neutralnych formatów plików typowych dla samodzielnych aplikacji. Pozwala w bardzo prosty sposób skontrolować jak dany produkt będzie zachowywał się w całym cyklu swojej pracy. Zapewnia całkowicie ilościowe informacje na temat:

 

KINEMATYKI

  • Wartości sił, przyspieszeń czy przemieszczeń
  • Pozycję w danym czasie
  • Trajektorię ruchu
SOLIDWORKS Simulation

DYNAMIKI

  • Moc niezbędną do wykonania ruchu danym komponentem
  • Reakcje w parach kinetycznych
  • Siły bezwładności

 

Właściwości materiałowe, które są wykorzystywane w plikach CAD w celu określenia globalnych właściwości fizycznych np. bezwładność całego mechanizmu oraz lokalnych np. bezwładności konkretnych komponentów są wykorzystywane w SOLIDWORKS Motion. Uwzględnia on również samoczynnie wiązania wcześniej określone przy generowaniu złożenia, zamieniając je na właściwe pary kinetyczne.

SOLIDWORKS Simulation

Co ważne, moduł ten weryfikuje mechanizm w zakresie przenikania w czasie rzeczywistym oraz rekomenduje dokładny czas, miejsce czy też objętość przenikających się komponentów. W przypadku zmiany analizowanej geometrii, oprogramowanie automatycznie to wykryje, a następnie zasugeruje ponowne przeprowadzenie analizy, aby zaktualizować wyniki. W zależności od stopnia skomplikowania danego badania, może to potrwać tylko kilka sekund.

SOLIDWORKS Simulation

Po wykonaniu analizy ruchu można płynnie przejść do uruchomienia badania strukturalnego komponentów pod obciążeniem wywołanym danym ruchem. Istnieje możliwość bezpośrednio w badaniu ruchu lub automatycznego eksportu wyników np. do badania statyki. Dane te są powiązane z analizą ruchu, przy jakichkolwiek zmianach zostaną zaktualizowane. Jako, że moduł Motion jest częścią pakietu SOLIDWORKS Simulation całe środowisko jest wspólne i zintegrowane, a wymiana danych CAD zachodzi bez potrzeby konwersji do neutralnych formatów plików typowych dla samodzielnych aplikacji.

 

Interfejs

Broszury SOLIDWORKS Simulation

Z roku na rok SOLIDWORKS udostępnia coraz to nowe, ulepszone funkcje. Pośród nich znajdują się takie, które zaspokajają potrzeby użytkowników programu. Sprawdź jakie możliwości i usprawnienia zostały zaktualizowane w poszczególnych pakietach.

SOLIDWORKS Simulation

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy SOLIDWORKS Simulation?

ROZWIŃ

Oprogramowanie korzysta z metody elementów skończonych dla obliczeń strukturalnych., co umożliwia obliczenie naprężeń w elemencie oraz powstałych przemieszczeń w związku z nadanych obciążeniem. Obsługuje analizy liniowe, jak i nieliniowe, a także dynamiczne.

Czy SOLIDWORKS Simulation jest osobnym programem?

ROZWIŃ

Jest to dodatek, dlatego do jego uruchomienia wymagana jest wcześniejsza instalacja samego oprogramowania SOLIDWORKS.

Jaki solver występuje w SOLIDWORKS Simulation?

ROZWIŃ

Istnieje możliwość wybrania kilku solverów, które można rodzielić na dwa podtypy:

  • iteracyjny wykorzystujący solver FEE Plus
  • bezpośredni korzystający z Direct Sparse, Palrge Problem Directe Sparse oraz Intel Direct Sprase

Wszystkie solvery , które mogą zostać użyte w analizie nieliniowej są typu Implict.

Czy wyniki z SOLIDWORKS Simulation są dokładne?

ROZWIŃ

Oprogramowanie opiera się na schemacie numerycznym, inaczej nazywanym metodą elementów skończonych. Jego użycie implikuje pewne błędy obliczeniowe, aczkolwiek dokładność wyników jest potwierdzona w raporcie ANFOR, w którym porównano wyniki analizy numerycznej dla 101 przykładów do obliczeń analitycznych potwierdzających dokładność rozwiązania. Dlatego wyniki powstałe w SOLIDWORKS Simulation są precyzyjne na tyle, ile pozwala sama metoda obliczeniowa.

Czy istnieją samouczki dla SOLIDWORKS Simulation?

ROZWIŃ

Tak, są one zaimportowane w programie. Można je znaleźć klikając w menu Pomoc -> SOLIDWORKS Simulation -> Samouczki. Każdy z nich umożliwia na przejście krok po kroku budowy całego badania biorąc pod uwagę warunki brzegowe, umocowania oraz obciążenia.

W którym pakiecie SOLIDWORKS CAD dostępny jest moduł Simulation?

ROZWIŃ

Do wszystkich pakietów dołączony jest moduł Simulation Xpress. Jednak pełnoprawne badanie statyczne jest dostępne dla wszystkich pakietów, jeżeli posiadasz wykupioną licencje SOLIDWORKS Simulation.

Czy bazę materiałów Simulation można powiększyć?

ROZWIŃ

Tak, bazę materiałów można urozmaicić poprzez manualną definicję nowych materiałów lub poprzez bazę Matereality.

Co oznacza „mesh” w SOLIDWORKS Simulation?

ROZWIŃ

„Meshem” w programach obliczeniowych nazywa się siatke elementów czy objętości skończonych. W tych przypadku jest to siatka elementów skończonych. Idea siatki jest bardzo prosta, zamiast liczyć bardzo skomplikowany kształt, który jest praktycznie niemożliwy do policzenia metodami analitycznymi, dzielimy problem na skończoną ilość, łatwiejszych do rozwiązania problemów.

Licencjonowanie

Korzystanie z rozwiązań SOLIDWORKS oferowane jest w dwóch wariantach tj. jako licencje stanowiskowe Stan-Alone lub licencje sieciowe oparte na mechanizmie FlexLM. Zdecyduj, która lepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Subskrypcja

Aktualna licencja umożliwia posługiwanie się oprogramowaniem SOLIDWORKS w sposób legalny oraz nieograniczony, czyli w zakresie dostępnych funkcji w momencie zakupu. Poprzez subskrypcję, oprócz aktualnego środowiska pracy, otrzymasz:

Polecane szkolenia

SOLIDWORKS Simulation

Analizy nieliniowe w Simulation Premium

Skoncentrowany na omówieniu analizy nieliniowej statyki strukturalnej modeli, części czy złożeń w pakiecie Premium.

POZNAJ OFERTĘ
SOLIDWORKS Simulation

Analizy w Simulation Professional

Pozwala poznać szereg możliwości pakietu Professional przeznaczonego do analizy zachowań strukturalnych części i złożeń.

POZNAJ OFERTĘ
SOLIDWORKS Simulation

Podstawowe analizy MES

Poszerza wiedzę z zakresu analiz statyki konstrukcyjnej modeli części i złożeń utworzonych w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

POZNAJ OFERTĘ

Dowiedz się więcej o szkoleniach CADWORKS Systems

SZKOLENIA
WSZYSTKIE
czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.

    Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka Prywatności i Google - Warunki korzystania z usług.