SOLIDWORKS 2023 Beta już dostępny!

Rendering wykonany w SOLIDWORKS firmy Mecalac

Informujemy, że SOLIDWORKS® 2023 Beta jest już dostępny – podejrzyj nowości w tej wersji, przy użyciu modeli i procesów roboczych.

Program SOLIDWORKS Beta zapewnia klientom korzystającym z subskrypcji i profesjonalnym partnerom wczesny dostęp do następnej głównej wersji SOLIDWORKS. Wersja SW 2023 zawiera ulepszenia zorientowane na użytkownika, które pomagają usprawnić i przyspieszyć procesy rozwoju produktu od koncepcji do produkcji. 

PRACUJ MĄDRZE – SOLIDWORKS 2023

Zmniejsz obciążenie pracą podczas modelowania i detalowania rysunków oraz obsłuż bardziej złożone scenariusze tras elektrycznych.

 • Rysunki szczegółowe przy mniejszym wysiłku dzięki możliwości optymalizacji pod kątem norm ANSI lub ISO i automatycznego dopasowania wyświetlania modelu zespołu w widokach rysunku poprzez prawidłowe wyświetlanie przezroczystych komponentów.
 • Modelowanie części z turbodoładowaniem z możliwością kontrolowania wartości przesunięcia i obrotu za pomocą równań, które można również dodawać do tabel projektowych.
 • Z łatwością projektuj elementy blaszane, identyfikując odchyłki modelu za pomocą automatycznych alertów czujników.
 • Z łatwością buduj bardziej złożone konstrukcje, grupując podobne narożniki i stosując przycinanie w grupie, a następnie automatyczne stosowanie blach łączących.
 • Obsługa bardziej złożonych scenariuszy tras elektrycznych z możliwością tworzenia dokładniejszej reprezentacji produkcyjnej projektu dzięki nowym opcjom spłaszczania, zmiany orientacji i wyświetlania przewodów i złączy.

PRACUJ SZYBCIEJ – SOLIDWORKS 2023

Przyspiesz projektowanie dużych zespołów i produkcję komponentów dzięki automatycznej optymalizacji trybu, usprawnionemu eksportowi danych i szybszemu wyszukiwaniu BOM.

 • Przyspiesz projektowanie dużych zespołów dzięki opcji automatycznej optymalizacji rozwiązanych i odciążonych trybów oraz automatycznej naprawy brakujących odniesień wiązań.
 • Sprawniejsze projektowanie dużych złożeń dzięki obsłudze większej liczby warunków końcowych dla operacji cięcia i unikaniu zapisywania niezmienionych danych modelu.
 • Przyspiesz projektowanie dużych zespołów i produkcję komponentów dzięki usprawnionemu eksportowi danych, który obsługuje eksport komponentów zespołu jako oddzielnych plików STEP.
 • Korzystaj z ulepszonej wydajności wyszukiwania podczas korzystania z opcji Uwzględnij podfoldery.
 • Szybsze wyszukiwanie informacji BOM dzięki filtrowaniu i szybkie identyfikowanie nadpisanych wartości za pomocą koloru podświetlenia.

PRACUJ RAZEM – SOLIDWORKS 2023

Umożliwia zespołom zajmującym się projektowaniem mechanicznym, elektryką, jakością i produkcją lepszą współpracę dzięki szybszym i bezpieczniejszym funkcjom zarządzania danymi oraz usprawnionym procesom tworzenia dokumentacji 2D i 3D.

 • SOLIDWORKS PDM: Lepiej komunikuj zmiany w danych projektowych dzięki możliwości dostosowywania szablonów powiadomień PDM za pomocą HTML. Pomóż zespołom w bardziej produktywnym udostępnianiu danych i zarządzaniu nimi dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika do typowych operacji, w tym dodawania plików, pobierania/wyewidencjonowywania plików i folderów i nie tylko. Szybsze uaktualnianie wersji plików SOLIDWORKS przy użyciu Narzędzia uaktualniania wersji pliku podczas zastępowania najnowszej wersji.
 • SOLIDWORKS Inspection: Usprawnij współpracę w zespole, wykorzystując uczenie maszynowe do automatycznego wyodrębniania informacji z pliku PDF 2D w celu utworzenia raportu z inspekcji. Korzystaj z elastyczności wyboru, dołączania i eksportowania raportów z kontroli tylko dla wymaganych arkuszy rysunku.
 • SOLIDWORKS MBD: Bardziej przejrzysta komunikacja projektu złożenia w 3D dzięki możliwości przeglądania wszystkich wymiarów w złożeniu i widokach 3D, w tym wymiarów operacji, wymiarów odniesienia i adnotacji DimXpert Wymiarów. Popraw komunikację z produkcją, korzystając z modeli 3D z adnotacjami, które zawierają tabele otworów reprezentujące wiele widoków.
 • SOLIDWORKS Electrical: Twórz hybrydową dokumentację obejmującą rysunki, adnotacje i raporty na tej samej stronie, dołączając tabele raportów, takie jak zestawienia komponentów i listy przewodów, do dowolnego rysunku projektu elektrycznego. Wyświetlaj informacje o połączeniu dotyczące komponentu w etykiecie, którą można dynamicznie wstawiać do schematów.

Chcesz przejrzeć nową wersję online? Uruchom SOLIDWORKS 2023 Beta online bez pobierania oprogramowania.