Jak SOLIDWORKS podniósł poziom projektowania wind na wyższy poziom?

OMEGA ELEVATOR, S.A. to wiodący europejski dostawca wind, który projektuje, wytwarza, montuje, konserwuje i serwisuje hydrauliczne oraz elektryczne windy, a także systemy transportu pionowego. Ta hiszpańska firma z siedzibą w Vitorii od ponad 25 lat produkuje windy do przewozu osób, jak również małych i dużych ładunków, a jej wyroby są używane na kilku kontynentach. Dzięki nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu wykształconym, doświadczonym pracownikom firma OMEGA dysponuje szeroką wiedzą techniczną, którą angażuje w opracowywanie urządzeń dźwigowych, w tym wind, platform, schodów ruchomych oraz ramp wjazdowych. Każdy zaprojektowany przez firmę prototyp jest weryfikowany i sprawdzany w jej własnej wieży do testów i prób, a także dopasowywany jest do każdego osobnego przypadku oraz do miejscowych przepisów.

Do roku 2012 firma OMEGA korzystała z narzędzi 2D w całym procesie opracowywania i produkcji — od koncepcji projektowej aż po produkcję. Jednak aby konsekwentnie maksymalizować swoją wydajność i aby produkować 4000 kompletnych wind rocznie, producent ten postanowił przestawić się na technologię 3D, co pozwoliło mu przyspieszyć i usprawnić projektowanie, sprawdzanie poprawności projektów oraz produkcję, jak mówi dyrektor zarządzający Javier Azurmendi.

ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS

Po przeprowadzeniu oceny pakietów projektowych 3D firma OMEGA postawiła w całości na rozwiązania SOLIDWORKS®, wdrażając oprogramowanie SOLIDWORKS do projektowania, SOLIDWORKS Simulation do analiz, SOLIDWORKS PDM Professional do zarządzania danymi produktów oraz SOLIDWORKS Composer do komunikacji technicznej. Firma wybrała rozwiązania SOLIDWORKS ze względu na łatwość użycia, możliwości i wszechstronność. „Kiedyś projektowanie było elementem procesu produkcji, jednak obecnie projekty są sprawdzane pod względem poprawności i poddawane symulacjom w środowisku SOLIDWORKS, dzięki czemu możemy z wyprzedzeniem zapobiegać wszelkim incydentom” — mówi Azurmendi.

Poza zastosowaniem oprogramowania do projektowania SOLIDWORKS i oprogramowania do analiz SOLIDWORKS Simulation przy opracowywaniu projektów wind i sprawdzaniu ich poprawności firma OMEGA wdrożyła także system SOLIDWORKS PDM Professional, aby poprawić współpracę i automatyzować toki pracy. „Dzięki rozwiązaniu SOLIDWORKS do zarządzania danymi produktów, nasze metody przechowywania plików i realizacja projektów w zespole wzniosły się na wyższy poziom.” — podkreśla Azurmendi. „Dwaj specjaliści mogą pracować osobno nad różnymi elementami projektu, a następnie wymienić się efektami swojej pracy, co zapewnia ogromną oszczędność czasu i poprawia wydajność”.

Firma OMEGA wykorzystuje również oprogramowanie do komunikacji technicznej SOLIDWORKS Composer, aby móc ponownie używać danych projektów 3D w celu szybkiego tworzenia lub aktualizowania rysunków technicznych i powiązanej dokumentacji produktów

KRÓTSZE CYKLE OPRACOWYWANIA, SZYBSZE WPROWADZANIE PRODUKTÓW NA RYNEK

Dzięki wdrożeniu platformy SOLIDWORKS do opracowywania 3D firma OMEGA może w większym stopniu wykorzystywać swoje dane projektowe, co przyspiesza procesy i skutkuje skróceniem cykli projektowania o 30–40 procent oraz znacznym skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek. „Teraz możemy wprowadzić produkt na rynek w ciągu tygodnia. Wcześniej było to nie do pomyślenia” — mówi Azurmendi.

Kolejna zauważalna poprawa związana z systemem SOLIDWORKS PDM dotyczy możliwości monitorowania. System zapewnia szczegółowe informacje na temat określonych komponentów użytych w konkretnym projekcie, w momencie kiedy został sprzedany. Łatwe wyszukiwanie danych projektowych i szybkie uzyskiwanie do nich dostępu sprzyja ponownemu wykorzystaniu projektów w większym stopniu. „Przedtem przy wyszukiwaniu trzeba było przejrzeć wiele planów, a teraz jest to tak proste jak wyszukiwanie w przeglądarce” — zauważa Azurmendi. „Program wszystko ułatwia i przyspiesza — wystarczy kilka minut, aby znaleźć dane, których potrzebujemy”.

REDUKCJA KOSZTÓW PRAC ROZWOJOWYCH

Przejście na rozwiązania do opracowywania SOLIDWORKS ma również pozytywny wpływ na zyski firmy OMEGA. Firma podkreśla, że jej koszty opracowywania spadły o mniej więcej 30 procent, co w dużym stopniu wynika z oszczędności czasu. Możliwość ponownego wykorzystania wspólnych elementów w wielu projektach — z których wiele korzysta z tych samych komponentów, mniej więcej w 70 procentach — przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i większą wydajność.

Szybkość reagowania oraz wydajność narzędzi SOLIDWORKS do projektowania i symulacji pozwoliły firmie OMEGA obciąć koszty prototypowania o mniej więcej 50–60 procent. Przed wdrożeniem rozwiązań SOLIDWORKS większość prototypów wytwarzanych w firmie Omega była wyrzucana, jeśli nie były to prototypy wysokiej jakości i nie sprawdzały się, co oznaczało
marnowanie czasu i pieniędzy. Teraz prototypy są bardziej opłacalne, ponieważ firma OMEGA wykorzystuje oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation do weryfikowania projektów.

Poprzez analizowanie i optymalizowanie wydajności projektów z wykorzystaniem oprogramowania SOLIDWORKS Simulation firma OMEGA zyskuje większą pewność, że to, co kiedyś byłoby tylko prototypem, teraz może również niezawodnie funkcjonować jako wysokiej jakości system dźwigowy.

Poza umożliwieniem firmie OMEGA ELEVATOR skrócenia czasu opracowywania produktów i obniżenia ich kosztów, rozwiązania SOLIDWORKS pozwoliły jej także zminimalizować liczbę błędów projektowych i wyeliminować prototypy.

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ, MNIEJ BŁĘDÓW

Ponieważ system SOLIDWORKS PDM zawiera narzędzia ścisłej kontroli poprawek i obsługuje automatyzowane toki pracy, firma OMEGA nie tylko zyskuje na większej wydajności i obniżonych kosztach, ale także osiąga większą dokładność projektów. Ten producent wind praktycznie wyeliminował błędy związane z używaniem niewłaściwych wersji oraz ogólnie ograniczył liczbę błędów projektowych — szacunkowo o 20 procent.

„W znaczącym stopniu przekształciliśmy nasze metody pracy w ciągu zaledwie dwóch lat, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki” — mówi Azurmendi. „Technologia Dassault Systèmes SOLIDWORKS pomaga nam utrzymać pozycję na rynku, a także daje pewność, że pracujemy we właściwy sposób i oferujemy klientom nowatorskie produkty o wysokiej jakości”.