Nowości SOLIDWORKS Plastics 2022

Każda kolejna wersja SOLIDWORKS zawiera blisko 90% nowych funkcji i ulepszeń rozwijanych i wdrażanych na życzenie samych użytkowników. Wszystkie skupiają się na tym, aby w programie pracowało nam się inteligentniej i szybciej. Taki też cel przyświeca zwiększonym możliwościom w zakresie symulacji strukturalnych, symulacji przepływu płynów i wymiany ciepła z otoczeniem oraz symulacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych. SOLIDWORKS Plastics 2022 wprowadza nowe funkcje pozwalające z większą łatwością rozwiązywać bardziej złożone problemy.

SOLIDWORKS Plastics 2022 – Rozszerzona baza materiałów do symulacji wtrysku

Z pewnością użytkowników SOLIDWORKS Plastics ucieszy baza danych materiałów z tworzyw sztucznych rozszerzona zgodnie z najnowszymi danymi od producentów materiałów. Wersja 2022 programu wprowadza ponad 100 nowych materiałów od producentów takich jak: SABIC Specialties, Polyplastics, Solvay Specialty Polymers, RadiciGroup i LANXESS. Ponad 1100 materiałów zostało zaktualizowanych ogólnymi danymi o stałym ciśnieniu, objętości i temperaturze (PVT), aby poprawić dokładność symulacji Wypełniania, Dopakowania i Wypaczania.

Korzyści dla użytkownika: poprawienie dokładności symulacji Wypełniania, Dopakowania, Chłodzenia i Wypaczania

Zmiany w bazie danych materiałów z tworzyw sztucznych SOLIDWORKS Plastics 2022
Zmiany w bazie materiałów

SOLIDWORKS Plastics 2022 – Doradca lokalizacji wtrysku

Doradca lokalizacji wtrysku

Umożliwia przewidywanie, jak tworzywo sztuczne wypełni formę. Jest dostępny spod prawego przycisku myszy na pozycji Warunki brzegowe w drzewie PlasticsManager. Działa bezpośrednio na geometrii modelu, ocenia tę geometrię i identyfikuje maksymalnie 4 odpowiednie lokalizacje wtrysku. Uwzględnia przy tym cechy materiału, warunki procesu oraz kierunek otwierania formy. Zalecane lokalizacje wtrysku są wyświetlane w obszarze graficznym. Dostępny jest również podgląd sposobu wypełniania części.

Korzyści dla użytkownika: optymalne wyniki symulacji wtrysku możliwe do uzyskania już przy pierwszej symulacji.

SOLIDWORKS Plastics 2022 – Uproszczone tworzenie kanałów wlewowych

W wersji 2022 oprogramowania tworząc kanał wlewowy oparty na szkicu, w uproszczonym interfejsie tworzenia kanałów wlewowych po prostu klikamy segment szkicu i wprowadzamy odpowiednie wymiary. Nowy przycisk Odwróć wymiar jeszcze bardziej ułatwia tworzenie dostosowanego kanału. Ponadto, wprowadzono automatyczne obliczanie liczby elementów siatki wzdłuż każdego segmentu kanału bez potrzeby ręcznego ich definiowania.

Korzyści dla użytkownika: łatwiejsze tworzenie niestandardowych układów kanałów wlewowych

Kanały wlewowe

SOLIDWORKS Plastics 2022 – Nowe warunki brzegowe dla układów gniazd i kanałów wlewowych

Możliwe jest teraz definiowanie dedykowanych warunków brzegowych dla cyklicznych i symetrycznych układów gniazd i kanałów wlewowych. Jeśli potrzebujemy formy złożonej z gniazdami dla wersji prawo- i leworęcznej, możemy zastosować nowy warunek brzegowy Symetria, używając obiektów bryłowych lub kanałów wlewowych opartych na szkicu, aby utworzyć od razu w jednym kroku wirtualne gniazdo przeciwnej ręki. Wystarczy kliknąć płaszczyznę przecinającą wlew i nowe gniazdo oraz powiązany z nim kanał wlewowy zostaną utworzone. Jeśli potrzebujemy formy wielogniazdowej dla tej samej części, mamy do dyspozycji nowy warunek brzegowy Cyklicznie, który umożliwia tworzenie dodatkowych wirtualnych gniazd w układzie kołowym. W tym przypadku klikamy środek, linię szkicu wlewu, wprowadzamy żądaną liczbę gniazd i gotowe. W Menadżerze Właściwości obu nowych warunków na etapie modelowania można wyświetlać podgląd układów gniazd i kanałów wlewowych, aby zweryfikować ich specyfikacje projektowe.

Warunki Symetrii i Cyklicznie

Gdy już chcemy uruchomić symulację wtrysku, teraz jest to możliwe poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na górze drzewa symulacji (na nazwie) i wybranie polecenia Uruchom.

Dla układów gniazd czy kanałów z warunkami Symetria lub Cyklicznie można również wizualizować efekt końcowy całego układu, mimo że symulacja jest wykonywana tylko dla części symetrycznej.

Korzyści dla użytkownika: oszczędność czasu poprzez zredukowanie rozmiaru modelu pozwalające na  symulowanie złożonych układów form

SOLIDWORKS Plastics 2022 – Poprawa działania solverów

W SOLIDWORKS Plastics 2022 poprawiono działanie solverów rozwiązujących etap wypełniania i dopakowania oraz chłodzenia, tak aby cały proces symulacji wtrysku przebiegał szybciej. W rezultacie, w porównaniu z poprzednimi wersjami całkowity czas wykonywania analizy wypełniania i dopakowania z użyciem solvera Direct skrócił się średnio o 50%. W przypadku względnie grubych części, dla których siatka jest tworzona przy użyciu elementów sześciennych, solver Direct trafniej przewiduje efekty bezwładności. Z kolei w symulacjach wtrysku, w których analiza chłodzenia zajmuje dużą część całkowitego czasu rozwiązania, ten łączny czas zredukowano o co najmniej 20% w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Porównanie szybkości wykonywania analizy wypełniania i dopakowania dla dwóch modeli zawierających różne liczby elementów
Szybkość analizy wypełniania i dopakowania
Porównanie szybkości wykonywania analizy
chłodzenia dla trzech modeli zawierających różne liczby elementów
Szybkość analizy chłodzenia

Korzyści dla użytkownika: szybsze wykonywanie analizy Wypełniania i Dopakowania oraz Chłodzenia

Reasumując, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nowe funkcje SOLIDWORKS Plastics 2022 pozwalają na bardziej efektywną pracę, w szczególności w przypadku złożonych modeli gniazd i kanałów wlewowych.