Nowości SOLIDWORKS PDM 2022

SOLIDWORKS PDM 2022 wprowadza znaczące nowe możliwości zarówno dla użytkowników, jak i administratorów, dzięki swoim ulepszeniom. Jak wiemy PDM zawiera funkcje, które organizacje produkcyjne wykorzystują do zarządzania swoimi danymi. Jednak z roku na rok stara się jeszcze bardziej udoskonalać PDM za pomocą aktualizacji. W tym roku nie jest inaczej, ponieważ zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian, które usprawniają codzienne zarządzanie plikami przez użytkowników SOLIDWORKS. Przyjrzyjmy się wyjątkowym funkcjom i ulepszeniom, jakie SOLIDWORKS PDM oferuje w wydaniu 2022.

Notatka obecności

Proste i bardzo wygodne: najechanie kursorem myszy na obraz profilu logowania umożliwia teraz dostęp do notatki obecności. Notatka obecności informuje innych użytkowników o Twojej aktywności w danym dniu; możesz również zobaczyć, nad czym pracują Twoi koledzy z zespołu, najeżdżając na ich nazwy.

SOLIDWORKS PDM 2022 - Notka obecności
Notka obecności

Podgląd

SOLIDWORKS PDM 2022 - Podgląd eDrawings
Podgląd eDrawings

Przejście między podglądem bitmapy a w pełni interaktywną przeglądarką jest teraz łatwiejsze ponieważ użytkownicy mogą teraz przełączać się, klikając przycisk Załaduj podgląd. Kolejną, bardzo pożądaną aktualizacją jest pełny interfejs użytkownika programu eDrawings, który jest teraz osadzony w zakładce Podgląd, oferując dostęp do narzędzia Pomiar i drzewa projektu komponentów wraz z interaktywnym krzyżowym podświetlaniem części – wszystko to w znanym systemie.

EXALEAD OnePart

Aby utrzymać koszty na niskim poziomie, często zachęcamy do ponownego wykorzystywania danych, gdy tylko jest to możliwe (w końcu już wykonałeś tę pracę). W poniższym przykładzie do projektu potrzebna jest nowa, ultralekka płyta pokładowa. Wchodzimy do programu EXALEAD OnePart, który można zintegrować bezpośrednio z interfejsem SOLIDWORKS PDM Professional.

SOLIDWORKS PDM 2022 - Konfigurowanie EXALEAD OnePart
Konfigurowanie EXALEAD OnePart

EXALEAD jest potężną aplikacją do wyszukiwania i odkrywania, która daje użytkownikom głębszy wgląd w ich dane, niż jest to do tej pory możliwe. Umożliwia ona nie tylko wyszukiwanie według tradycyjnych metadanych, ale także według podobieństwa geometrycznego.

Porównanie obok siebie trzech poniższych dokumentów części pozwala wybrać projekt o najmniejszej wadze, a następnie otworzyć go bezpośrednio w SOLIDWORKS, gdzie można dokończyć projekt zespołu bez konieczności ponownego tworzenia części. 

SOLIDWORKS PDM 2022 - Porównanie modeli EXALEAD OnePart
Porównanie modeli EXALEAD OnePart

Aktualizacja rysunku

Żadna zmiana zespołu nie jest kompletna bez otwarcia i aktualizacji rysunku. Teraz w SOLIDWORKS PDM 2022 użytkownicy mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy i otworzyć rysunek niezależnie od tego, gdzie znajduje się on w skarbcu. Ponadto polecenie to zostało również dodane do menu prawego przycisku myszy w dodatku PDM.

SOLIDWORKS PDM 2022 - Aktualizacja rysunku
Aktualizacja rysunku

Administracja skarbca

SOLIDWORKS PDM 2022 - Węzeł użytkowników i grup
Węzeł użytkowników i grup

W SOLIDWORKS PDM 2022 usprawniono również administrowanie skarbcem poprzez skonsolidowanie węzła użytkowników i grup wewnątrz narzędzia administracyjnego PDM.

Zaktualizowano także kartę właściwości użytkownika. Zdjęcia profilowe użytkowników z Active Directory są teraz importowane bezpośrednio, a liczba dostępnych pól jest większa niż dotychczas. Na karcie właściwości grupy administrator może teraz wpisać nazwę grupy która zawiera więcej informacji.

Zapewnienie standardów firmowych jest kluczowym elementem tego, co zapewnia PDM. SOLIDWORKS PDM 2022 może zablokować przejście rysunków, które zostały zapisane w trybie szczegółowym. Oprócz tego dodano nową zmienną dla rysunków, która wskazuje, czy zostały one zapisane w trybie detalicznym. I tak jak w przypadku wszystkich innych zmiennych, może być ona wykorzystana na karcie danych.

SOLIDWORKS PDM 2022 - Dodatkowa zmienna
Dodatkowa zmienna

Web2

Pliki neutralne są od dawna podstawą komunikacji projektowej. Nowością w Web2 jest możliwość pełnego podglądu plików neutralnych STEP, IGES, Parasolid, STL, ASUS i JT w przeglądarce eDrawings Viewer.

Dostępna jest także wygodna funkcja administracyjna umożliwiająca dostosowanie karty danych widocznej w interfejsie Web2. W poniższym przykładzie widoczne są nazwa i numer projektu.

SOLIDWORKS PDM 2022 -Dostosowanie kart
Dostosowanie kart

Nowe ustawienie w narzędziu administracyjnym PDM umożliwia pokazanie lub ukrycie tego na karcie sieciowej. Dodano także pełny edytor kart sieciowych, który umożliwia dostosowanie nazw, które w przeciwnym razie wskazywałyby na zmienną systemową. Nowy tryb drzewa w tym edytorze umożliwia administratorom przeciąganie i upuszczanie zmiennych tam, gdzie jest to konieczne.

SOLIDWORKS PDM 2022 - Dostosowanie karty WEB
Dostosowanie karty WEB

Dzięki nowym elementom sterującym, integracjom wyszukiwania i możliwościom podglądu uzyskanie maksymalnej wydajności SOLIDWORKS PDM jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.