Nowości SOLIDWORKS Flow Simulation 2022

SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 oferuje kilka nowych ekscytujących opcji wykresów i możliwość analizowania wyników z różnych projektów jednocześnie.

SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 – Udoskonalenie w Eksploratorze stanów przejściowych

Eksplorator stanów przejściowych to potężne narzędzie, które pozwala wizualizować wyniki podczas analizy stanów nieustalonych, przejściowych. Przeprowadzenie analizy stanów nieustalonych przykładowo podczas przełączania lampy urządzenia na różne ustawienia mocy pozwala uzyskać cenne informacje o tym, jak lampa będzie ochładzać i nagrzewać się w oparciu o temperaturę otoczenia. W wersji 2022 w Eksploratorze stanów przejściowych możemy wyświetlić wykres strumienia cieplnego, uzyskując tym samym dogłębne, dynamiczne wyniki liczbowe dotyczące przepływu ciepła w analizowanym systemie.

Wykres strumienia w Eksploratorze

Korzyści dla użytkownika: szybka, dynamiczna wizualizacja wyników podczas analizy stanów przejściowych

SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 – Udoskonalenie celów zdefiniowanych równaniem

W SOLIDWORKS Flow Simulation możemy zdefiniować 5 typów celów, tj. fizycznych parametrów obliczanych w różnych obszarach modelu: Global Goal, Surface/Point Goal, Volume Goal i Equation Goal. Cele zdefiniowane za pomocą równań (Equation Goal) można teraz tworzyć na podstawie wartości innych obliczonych parametrów wyjściowych nawet po zakończeniu analizy. Po utworzeniu równania możemy wstawić wykres celu i pokazać historię zmian celu we wszystkich iteracjach analizy.

Korzyści dla użytkownika: definiowanie celów za pomocą równań wtedy, kiedy jest potrzeba.

SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 – Porównywanie scalonych wykresów

W wersji 2022 oprogramowania w narzędziu Porównaj mamy dostępną nową opcję scalania wykresów z różnych projektów w jeden obraz, co pozwala zebrać wiele wyników i zobaczyć wyniki krytyczne na jednym połączonym wykresie. Możemy łączyć wykresy konturowe wykonane dla różnych przypadków projektowych lub trybów mocy, np. scalić wykresy konturowe wg wartości maksymalnej, aby pokazać temperaturę maksymalną dla wszystkich projektów na jednym połączonym wykresie lub scalić wykresy wg wartości minimalnej. Ponadto, porównywane wykresy można wyświetlać jako wykresy różnic, graficznie przedstawiające różnice między jednym konkretnym przypadkiem projektowym a przypadkiem referencyjnym. Dostępne jest również nowe podsumowanie wyników, które zawiera tabelaryczne dane analityczne, zapewniając ogólny przegląd wielu projektów.

Korzyści dla użytkownika: szybsze i łatwiejsze odnajdywanie najważniejszych wyników

Porównywanie scalonych wykresów

SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 – Nowe możliwości wykresu sceny

Wykres sceny przechowuje teraz wszystkie wyświetlone wykresy oraz informacje o orientacji modelu, powiększeniu i widoczności części, więc stworzenie dostosowanej sceny zachowa również ustawienia wyświetlania, niezależnie od bieżącego widoku. Przełączanie między scenami powoduje wyświetlanie wykresów zapisanych w scenie, z zachowaniem odnośnych ustawień widoku modelu, powiększenia i orientacji.

Wykresy sceny

Możemy dodać kilka sond do wybranej sceny, aby wyróżnić interesujące nas lokalizacje. Wyniki sondy można teraz kopiować do projektów wraz z wykresami lub scenami, na których zostały zdefiniowane.

Korzyści dla użytkownika: oszczędność czasu przy ponownym ładowaniu wyników dzięki usprawnionemu tokowi prac po wynikach

Na zakończenie dodam, że dzięki udoskonaleniom wprowadzonym w SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 możemy zdecydowanie usprawnić etap przetwarzania i wizualizacji interesujących nas wyników w programie.