Nowości SOLIDWORKS Electrical 2022

SOLIDWORKS Electrical 2022

SOLIDWORKS 2022 oferuje kilka nowych ulepszeń Routingu – od UI po długo oczekiwane funkcje. Głównym celem jest usprawnienie pracy użytkowników między innymi w zakresie szybszego tworzenia tras przewodów elektrycznych w 3D. 

Funkcja Create CPoint with manufacturer

Dzięki aktualizacjom SOLIDWORKS Electrical 2022 projektanci mogą teraz używać funkcji Create CPoint with manufacturer do wybierania krawędzi i punktów oraz aktualizowania tabel CPoints, tworząc komponenty elektryczne bezpośrednio w programie SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Electrical 2022 - Funkcja Create CPoint with manufacturer
Funkcja Create CPoint with manufacturer

Backshell /osłony tylne

SOLIDWORKS Electrical 2022 - Dodawanie osłony tylne
Dodawanie osłony tylnej

W SOLIDWORKS Electrical 2022 obsługiwane są teraz backshell /osłony tylne, zapewniające lepszą ochronę wiązki przewodów. W bibliotece projektu dostępne są różne opcje osłonek, które można dodać do zespołu i uwzględnić w wyrównaniu trasy wiązki.

Flatten Route

Dzięki dodaniu obsługi backshell, Flatten Route również je obsługuje backshelle w SOLIDWORKS 2022. To polecenie automatycznie tworzy rysunek, tabele, powłoki i inne elementy, dzięki czemu projektant może skupić się na innych obszarach.

SOLIDWORKS Electrical 2022 - Flatten Route
Flatten Route

SOLIDWORKS® 2022 Routing znacznie przyspiesza trasowanie przewodów, kabli i wiązek 3D w produkcie, dzięki czemu można ocenić więcej pomysłów podczas cyklu projektowania. Udoskonalenia w zakresie kontroli promienia zagięcia pomagają uniknąć błędów. Twórz bardziej wytrzymałe trasy w połączeniu z SOLIDWORKS Electrical.